Dorthy Hansen

Født 3. desember 1932
Død 23. april 2023

Om seremonien

Blomster til seremonien kan bestilles her på minnesiden uten ekstra kostnader.
Alle er velkommen i bisettelsen.

Tid og sted for seremonien 09-05-2023 

Adresse til bisettelsen

Sarpsborg krematorium , Hans Nilsen Haugesgate 32, 1723 Sarpsborg