Informasjon

Bjørn 'Tikken' Hansen

  • 29.10.1926 - 30.03.2024

Til minne om vår alles kjære Tikken

Alle som ønsker er velkommen til bisettelse i Østre Fredrikstad gravlunds kapell tirsdag 16. april kl.12.30 Sørgehøytideligheten avsluttes ved kapellet.

Om begravelsen til Bjørn 'Tikken' Hansen 

Østre Fredrikstad gravlunds kapell


Adresse til bisettelsen

Østre Fredrikstad gravlunds kapell, Gamlebyveien 1, 1630 Gamle Fredrikstad


Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Borg

69 13 01 30