Informasjon

Ola Gerhard Strand

  • 07.04.1957 - 17.06.2023

Begravelsen til Ola vil foregå i stillhet, noe han selv tidligere har vært helt klar på, men du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden hans. Ønsker du å sende en blomst til kommende seremoni som vil være for den nærmeste familie og innbudte, kan du bestille det her på minnesiden. Muligheten til å bestille blomster vil etter hvert bli borte når det nærmer seg eller tett opp til seremonien.

Om begravelsen til Ola Gerhard Strand 

Ola har selv ønsket at hans begravelse skal foregå i stillhet.
Du kan derimot tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden hans.
Du kan også bestille blomster her på minnesiden. Begravelsesbyrået vil sørge for at dette kommer på plass til begravelsen som kun vil være for den nærmeste familie og innbudte.. Muligheten for å bestille blomster vil etter hvert bli fjernet i forkant av seremonien.
Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Borg

69 13 01 30