Informasjon

Steinar Mikalsen

  • 22.07.1960 - 02.05.2023

Mot sykdom og smerte du kjempet og led. Vi savner deg sårt, men unner deg fred

Takk til Helsehuset i Sarpsborg avd. 5, for god omsorg og pleie. Blomster til seremonien kan bestilles fra minnesiden uten ekstra kostnad

Om begravelsen til Steinar Mikalsen 

Tune kapell

Blomster til seremonien kan bestilles fra minnesiden uten ekstra kostnad


Adresse til begravelsesseremonien

Tune kapell, Tuneveien 43, 1710 Sarpsborg


Kontakt begravelsesbyrået
Jølstad begravelsesbyrå Borg

69 13 01 30