Informasjon

Ola Gerhard Strand

  • 07.04.1957 - 17.06.2023

Begravelsen til Ola vil foregå i stillhet, noe han selv tidligere har vært helt klar på, men du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden hans. Ønsker du å sende en blomst til kommende seremoni som vil være for den nærmeste familie og innbudte, kan du bestille det her på minnesiden. Muligheten til å bestille blomster vil etter hvert bli borte når det nærmer seg eller tett opp til seremonien.

Begravelsen til Ola vil foregå i stillhet, noe han selv tidligere har vært helt klar på, men du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden hans. Ønsker du å sende en blomst til kommende seremoni som vil være for den nærmeste familie og innbudte, kan du bestille det her på minnesiden. Muligheten til å bestille blomster vil etter hvert bli borte når det nærmer seg eller tett opp til seremonien.
Bestill blomster Blomster
Order flower De-activated