Informasjon

Britt-Karin Mikalsen

  • 01.10.1946 - 30.05.2024

Begravelsen vil finne sted i stillhet.

Annonsen blir publisert i Fredrikstad Blad og her på minnesiden 15. juni.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: