Informasjon

Sverre Roald Dalen

  • 28.02.1947 - 09.04.2024

Til minne om vår alles kjære Sverre

Alle som ønsker er velkommen til seremoni i Vestre Fredrikstad gravlunds kapell, fredag 19. april kl.10.30 --- Vi takker hjemmesykepleien i Fredrikstad, avdeling nord Team 1, for god omsorg og pleie. Fremfor blomster kan gave gis til dem i Sverres navn i kapellet, eventuelt ved VIPPS til 98131744 (Petter).

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: