Informasjon

Bjørn 'Tikken' Hansen

  • 29.10.1926 - 30.03.2024

Til minne om vår alles kjære Tikken

Alle som ønsker er velkommen til bisettelse i Østre Fredrikstad gravlunds kapell tirsdag 16. april kl.12.30 Sørgehøytideligheten avsluttes ved kapellet.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: