Informasjon

Erik Lie Jensen

  • 27.11.1958 - 06.02.2024

Du er velkommen til å tenne et lys/skrive noen minneord her på minnesiden til Erik. Alle er hjertelig velkommen i begravelsen.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: