Informasjon

Karl Inge Roll

  • 25.06.1960 - 10.11.2023

Alle som ønsker er velkommen til seremoni i Sarpsborg krematoriums kapell, tirsdag 21. november kl. 12.00 Sergehøytideligheten avsluttes i kapellet Like kjært som blomster er en gave til Redningsselskapet. Gaven kan gis her på minnesiden eller i kapellet.

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: