Informasjon

Stein Harald Andersen

  • 10.04.1943 - 01.11.2023

Du er velkommen til å tenne et lys/skrive noen minneord på minnesiden til Stein. For mer informasjon gå til fanen "Om begravelsen"

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: