Informasjon

Astrid Sofie Haugen

  • 01.05.1936 - 20.10.2023

Du er velkommen til å tenne et lys/skrive noen minneord her på minnesiden til Astrid Sofie Haugen. Bestilling av blomster til seremonien, gå til fanen "Bestille blomster"

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: