Informasjon

Åge Gustavsen

  • 28.04.1945 - 12.10.2023

Du er velkommen til å skrive et minneord eller tenne et lys her på minnesiden til Åge. Gå til fanen "Om begravelsen" for mer informasjon.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: