Informasjon

Kjell Larsen

  • 04.08.1939 - 30.08.2023

Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden til Kjell. Blomster til seremonien kan bestilles er på minnesiden. Gå til fanen "Bestill blomster"

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: