Informasjon

Knut Leira

  • 08.04.1934 - 27.08.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: