Informasjon

Anton Granhus

  • 02.03.1959 - 15.08.2023

Like kjært som blomster, er etter Antons ønske, en gave til Marthe sin utdannelse. Gaven kan gis i kirken eller via kontonummer 5127 63 03795.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: