Informasjon

Karin Tolfsen

  • 06.04.1940 - 25.07.2023

Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord her på minnesiden til Karin. Blomster til seremonien kan bestilles her på minnesiden.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: