Informasjon

Bjørn Villy "Goggo" Johansen

  • 23.11.1956 - 21.05.2023

Det er mulig å se familiens takkeannonse her på minnesiden, under "Dødsannonse".

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: