Informasjon

Jon Gunnar Karlsen

  • 19.07.1961 - 09.05.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Det er mulig å gi gave til Kreftforeningen her på minnesiden.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: