Informasjon

Inger Grethe (Margrethe) Pettersen

  • 01.10.1941 - 07.05.2023

Seremonien er åpen for de som ønsker å delta

Det er mulig å se familiens takkeannonse her på minnesiden. Under "Dødsannonse".

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: