Informasjon

Ragnar Friberg

  • 22.11.1939 - 03.05.2023

Det er mulig å gi en minnegave til Røde Kors her på minnesiden til Ragnar. Gå til fanen, Gi en minnegave. Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord.

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: