Informasjon

Marit Synøve Johansen

  • 12.01.1938 - 30.04.2023

Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord på her på minnesiden til Marit.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: