Informasjon

Håkon Anton Langgård

  • 20.04.1945 - 29.04.2023

Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord på minnesiden til Håkon A. Langgård. Blomster til begravelsen kan bestilles her på minnesiden.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: