Informasjon

Gunhild Halseth Stene-Johansen

  • 10.02.1933 - 20.04.2023

Seremonien i Gamle Glemmen er åpen for de som ønsker å delta

Gunhild var aktiv i Gamle Glemmen menighet siden 1965. Dette var hennes kirke. Minnestunden etter sermonien i kirken skjer i Kirkestua hvor hun var aktiv medhjelper i alle år. Her er det desverre begrenset med plasser og vi har invitert hennes nærmeste familie og venner.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: