Informasjon

Borgar Jordbraek

  • 18.05.1956 - 04.06.2024

Alle er hjertelig velkommen i bisettelsen til Borgar i Kolbotn kapell. Du er også velkommen til å tenne et lys/skrive noen minneord her på minnesiden. For bestilling av blomster til bisettelsen, gå til fanen "Bestill blomster"

Annonser for Borgar Jordbraek

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
27-06-2024