Informasjon

Kjell Gunnar Torp

  • 19.11.1938 - 19.11.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Kjell Gunnar Torp

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
09-12-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
23-11-2023