Informasjon

Knut Terje Adolfsen

  • 19.07.1946 - 29.10.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Knut Terje Adolfsen

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
21-11-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
02-11-2023