Informasjon

Lillian Irene Ileby

  • 10.01.1947 - 19.10.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Lillian Irene Ileby

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
11-11-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
26-10-2023