Informasjon

Trond Bjerke

  • 21.09.1949 - 13.10.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Trond Bjerke

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
07-11-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
19-10-2023
Dødsannonse
Innrykksdato
Dagsavisen Demokraten
21-10-2023