Informasjon

Knut Leira

  • 08.04.1934 - 27.08.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Knut Leira

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
19-09-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
31-08-2023