Informasjon

Øivind Larsen

  • 11.03.1927 - 24.08.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Øivind Larsen

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
19-09-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
29-08-2023