Informasjon

Arne Havna

  • 28.12.1933 - 23.08.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Annonser for Arne Havna

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
07-09-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
29-08-2023