Informasjon

Jon Gunnar Karlsen

  • 19.07.1961 - 09.05.2023

Familiens takkeannonse er nå tilgjengelig her på minnesiden under "Dødsannonse"

Det er mulig å gi gave til Kreftforeningen her på minnesiden.

Annonser for Jon Gunnar Karlsen

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
01-06-2023
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Fredrikstad Blad
13-05-2023