Informasjon

Steinar Mikalsen

  • 22.07.1960 - 02.05.2023

Mot sykdom og smerte du kjempet og led. Vi savner deg sårt, men unner deg fred

Takk til Helsehuset i Sarpsborg avd. 5, for god omsorg og pleie. Blomster til seremonien kan bestilles fra minnesiden uten ekstra kostnad

Annonser for Steinar Mikalsen

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Sarpsborg Arbeiderblad
06-05-2023