Informasjon

Ragnar Friberg

  • 22.11.1939 - 03.05.2023

Det er mulig å gi en minnegave til Røde Kors her på minnesiden til Ragnar. Gå til fanen, Gi en minnegave. Du er velkommen til å tenne et lys eller skrive noen minneord.

Kontakt Jølstad begravelsesbyrå Borg