Om gaveformidlingen

Gaveformidlingen er en direkte donasjon til det valgte veldedige formål. Det er administrator som velger hvem gavene kan gis til. Dette kan være en bestemt, eller flere valgfrie mottakere. Alle gavene gitt fra en bestemt minneside blir registrert og summert, slik at administrator kan se det totale beløpet hvis dette er ønskelig. Den enkelte giver kan selv velge å være anonym eller ikke, men beløpet regnes uansett med i den totale summen.

Betalingen og pengeoverføringen utføres av PayEx. Gavebeløpet fratrukket kostnader blir overført direkte til mottakers konto. Betalings- og administrasjonskostnader til PayEx og Adstate utgjør total 5,9 % av det gitte beløp.
Eksempel: For en gave på 100 NOK trekkes en administrasjonskostnad på 5,9 NOK fra gavebeløpet og det resterende beløpet på 94,1 NOK overføres til den valgte organisasjonen.